• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+८६ १९८५२००८९६५
 • Xuzhou Chufeng

  उत्पादनहरू

  • Shanghai diesel engine cylinder linerC02AL-02AL602+B

   सांघाई डिजेल इन्जिन सिलिन्डर लाइनरC02AL-02AL602+B

   C02AL-02AL602+B सिलिन्डर लाइनर C02AL-1105800+A सिलिन्डर लाइनर D02A-104-02+A सिलिन्डर लाइनर
   D02A-104-30A+A सिलिन्डर लाइनर D02A-104-31+A सिलिन्डर लाइनर D02A-104-40+A सिलिन्डर लाइनर
   D02A-104-41+A सिलिन्डर लाइनर D02A-104-42+A सिलिन्डर लाइनर D02A-104-43+A सिलिन्डर लाइनर
   D02A-104-50+A सिलिन्डर लाइनर D02A-104-51+A सिलिन्डर लाइनर D02A-104-900+A सिलिन्डर लाइनर
   D02A-104-900+B सिलिन्डर लाइनर D02A-171-01+A सिलिन्डर लाइनर वाटर रिङ् D02A-171-30A+A सिलिन्डर लाइनर वाटर रिङ्
   D02A-171-900+A सिलिन्डर लाइनर सील पानीको घण्टी (माथि) D02A-171-901+A सिलिन्डर लाइनर सील पानीको घण्टी F/A02-761 मध्यम फस्फोरस सिलिन्डर लाइनर
   F/A02-763 मध्यम फस्फोरस सिलिन्डर लाइनर G02-102-01+A सिलिन्डर लाइनर G02-102-01+B सिलिन्डर लाइनर
   S00000640+01 सिलिन्डर लाइनर सील पानी रिंग 800166027 सिलिन्डर लाइनर 800166327 सिलिन्डर लाइनर
   800171688 सिलिन्डर लाइनर 860123294 सिलिन्डर लाइनर 860135389 सिलिन्डर लाइनर 860145654 सिलिन्डर लाइनर
   860501838 इन्जिन सिलिन्डर लाइनर 860516210 सिलिन्डर लाइनर 860517661 सिलिन्डर लाइनर
   860518884 सिलिन्डर लाइनर 860520188 सिलिन्डर लाइनर 860523653 सिलिन्डर लाइनर 860525031 सिलिन्डर लाइनर
   860525185 सिलिन्डर लाइनर 860528344 सिलिन्डर लाइनर 860530146 सिलिन्डर लाइनर 860530709 सिलिन्डर लाइनर

  • Shanghai diesel engine electronic accelerator pedalD100X-007-800+B pedal valve

   सांघाई डिजेल इन्जिन इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेरेटर पेडलD100X-007-800+B पेडल भल्भ

   D100X-007-800+B इलेक्ट्रोनिक एक्सिलरेटर पेडल D100X-007-801+A इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेटर पेडल
   D100X-007-801+B इलेक्ट्रोनिक एक्सिलरेटर पेडल D100X-007-802+A इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेटर पेडल
   D100X-007-802+B इलेक्ट्रोनिक एक्सेलरेटर पेडल D100X-007-803+B इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेटर पेडल
   D88A-007-800+A इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेरेटर पेडल D88A-007-800+C इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेटर पेडल
   S00006195+01 इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेरेटर पेडल T88-057-04+A इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेटर पेडल (45°)
   T88-057-05+A इलेक्ट्रोनिक एक्सेलेरेटर पेडल (35°) 110502818 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   110503153 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 110504233 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   110900267 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 110901020 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   112106050 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 114002187 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   127102070 फुट भल्भ स्थापना असेंबली 127200145 फुट भल्भ स्थापना असेंबली 803000322 फुट भल्भ

  • Shangchai Diesel Engine Shut off Solenoid D59-105-31+A

   Shangchai डिजेल इन्जिन Solenoid D59-105-31+A बन्द

   00166294 Stop Solenoid (Stop Solenoid Valve) 800166819 Stop Solenoid (Stop Solenoid Valve)
   860515595 पार्किङ सोलेनोइड (फ्लेम अफ सोलेनोइड भल्भ) 860530554 पार्किङ सोलेनोइड (फ्लेम अफ सोलेनोइड भल्भ)
   ८६०५३८२९४ पार्किङ सोलेनोइड (फ्लेम अफ सोलेनोइड भल्भ) ८६०५४१६७९ पार्किङ सोलेनोइड (फायर अफ सोलेनोइड भल्भ C59AL-59AL201+A पार्किङ सोलेनोइड D59-002-01A+A पार्किङ सोलेनोइड भागहरू
   D59-105-12+A पार्किंग विद्युत चुम्बक D59-105-31+A पार्किंग विद्युत चुम्बक
   110502818 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 110503153 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   110504233 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 110900267 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   110901020 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 112106050 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   114002187 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 127102070 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा
   127200145 फुट भल्भ स्थापना विधानसभा 803000322 फुट भल्भ
   803000322 फुट भल्भ 803422215 फुट समानुपातिक नियन्त्रण भल्भ

  • China Shanghai diesel engine thermostatD22-102-05

   चीन शंघाई डिजेल इन्जिन थर्मोस्टेटD22-102-05

   D02A-134-02A+A थर्मोस्टेट बडी ग्यास्केट D04-305-02+B थर्मोस्ट्याट स्टड बोल्ट 761G-24-002D+A थर्मोस्टेट सीट 761G-24-003B+A वैक्स थर्मोस्टेट 761G -24-005C+ Thermostat शरीर -003+A थर्मोस्टेट बडी 763CA-24-005+A थर्मोस्टेट बडी 765ZJ-24-003+A Wax थर्मोस्टेट 771-24-006+ A थर्मोस्टेट बडी 771-24-008+A थर्मोस्टेट आधार 774Z-24-000 रिटर्न पाइप 774Z-24-007+A थर्मोस्टेट बडी A745E-24-001+A थर्मोस्टेट आउटलेट पानी पाइप A765B-24-001+A थर्मोस्टेट आउटलेट पाइप A765ZD-24-001+A थर्मोस्टेट आउटलेट पाइप A772ZL-24-001 Thermostat body B774ZLA-24-003+A बायाँ थर्मोस्ट्याट आवास B774ZLA -24-004+A दायाँ थर्मोस्टेट आवास B774ZLA-24-005+A थर्मोस्टेट कभर B774ZLA-24-050+A थर्मोस्टेट C22AL-11112Armostat+C22AL-1112018A थर्मोस्टेट बाहिर पानीको पाइप D00-267-01+A थर्मोस्टेट स्टड बोल्ट D02A-180-01+A थर्मोस्टेट बडी बोल्ट (मध्यम) D02A-183-01+A थर्मोस्टेट बडी बोल्ट (छोटो) D02A-184-01+ A थर्मोस्टेट बडी बोल्ट ( लामो) D04-304-01+A थर्मोस्टेट ग्यासकेट D04-304-900+A थर्मोस्टेट ग्यास्केट D04-305-01+A थर्मोस्टेटस्टड D04-306- 01+B थर्मोस्ट्याट स्टड D04-306-02+A थर्मोस्टेट स्टड D04-306-03+A थर्मोस्टेट स्टड D22-101-02B+A थर्मोस्टेट बडी D22-101- 30C+A थर्मोस्टेट बडी D01- 31A+A थर्मोस्टेट बडी D22-101-32A+A थर्मोस्टेट बडी D22-101-35+C थर्मोस्टेट बडी D22-101-36+A थर्मोस्टेट बडी D22-102-01+A थर्मोस्टेट D22-102-04+A थर्मोस्टेट D22- 102-05+B थर्मोस्टेट भाग D22-102-06+B थर्मोस्टेट भाग D22-102-900+B थर्मोस्टेट G24-116-01+A थर्मोस्टेट बडी G24-116-02+A थर्मोस्टेट बडी G24-145-01+A थर्मोस्टेट आधार T88-044-01+A ग्यास थर्मोस्टेट भागहरू
   860548575 थर्मोस्टेट पार्ट्स 800166013 थर्मोस्टेट 800166303 थर्मोस्टेट 800166828 थर्मोस्ट्याट 800171680 थर्मोस्टेट 802151399 थर्मोस्टेट असेंबली 8605018thermostatine
   ८६०५२०१७९ थर्मोस्ट्याट ८६०५२१८७८ थर्मोस्ट्याट ८६०५२२४६८ थर्मोस्ट्याट ८६०५२३६४३ थर्मोस्ट्याट ८६०५२४५१९
   थर्मोस्ट्याट ८६०५२५१५८ थर्मोस्टेट ८६०५२८३३६ थर्मोस्टेट ८६०५३०१३५ थर्मोस्टेट ८६०५३०६७९ थर्मोस्ट्याट ८६०५३१०५६ थर्मोस्टेट ८६०५३११०८ थर्मोस्टेट ८६०५३११०८ थर्मोस्टेट ८६०५३१८४७ थर्मोस्टेट

  • Shanghai Diesel Engine Piston D05-101-30 +A XCMG Crane Parts

   सांघाई डिजेल इन्जिन पिस्टन D05-101-30 +A XCMG क्रेन पार्ट्स

   A765ZD-13-003+A विस्तार पिस्टन A765ZD-13-004+A 110 पिस्टन रिंग A774ZL-05-001+A पिस्टन
   A774ZL-05-001A+A पिस्टन B774ZL-05-001A+A पिस्टन B774ZLA-05-001+A पिस्टन B774ZLA-05-001A+A पिस्टन C05AL-05AL502+A पिस्टन C05AL-05AL502+A पिस्टन C05AL-001A+ Piston C05AL-1501A Piston C05AL-05AL602+A पिस्टन रिंग C05AL-05AL607+A पिस्टन C05AL-05AL801+A पिस्टन
   C05AL-05AL804+A पिस्टन पिन C05AL-7N9805+A पिस्टन पिन C05AL-8N3102+A पिस्टन
   C19AL-2S1541+A पिस्टन कूलिङ नोजल D02A-030-01+A पिस्टन कूलिङ नोजल भाग D02A-030-02+A पिस्टन कूलिङ नोजल भाग D02A-030-02+B पिस्टन कूलिङ नोजल भाग D02A-02A-30 नोजल भागहरू
   D02A-030-900+A पिस्टन कूलिङ नोजल पार्ट्स D02A-137-01A+A पिस्टन कूलिङ आयल नोजल D02A-137-02A+A पिस्टन कूलिङ आयल नोजल D02A-137-30A+A पिस्टन कूलिङ ऑयल नोजल D02A-137-30A+A पिस्टन कूलिङ ऑयल नोजल एक पिस्टन कूलिंग तेल नोजल
   D05-101-02A+A पिस्टन D05-101-03A+A पिस्टन D05-101-04A+A पिस्टन D05-101-30+A पिस्टन D05-101-31M+A पिस्टन D05-101-32+A पिस्टन D05- 101-34+A पिस्टन D05-101-35+A पिस्टन D05-101-40+A पिस्टन D05-101-41+A पिस्टन D05-101-42+A पिस्टन D05-101-43+B पिस्टन D05-101- 44+A पिस्टन D05-101-50+A पिस्टन D05-101-800M+B पिस्टन D05-101-900+A पिस्टन D05-107-33+A पिस्टन घण्टी D05-107-34+A पिस्टन घण्टी D05-112 01+A पिस्टन पिन D05-112-40+A पिस्टन पिन F/A05-2L पिस्टन रिङ सेट F/A05-3L पिस्टन रिङ सेट F/D05-01A पिस्टन रिङ सेट F/D05-01Y पिस्टन रिङ सेट
   F/D05-01Z पिस्टन रिंग समूह F/D05-101-30 पिस्टन (SH) F/D05-31Y पिस्टन रिंग समूह G02-150-01+A पिस्टन कूलिंग नोजल G05-101-02B+C पिस्टन G05-101-05 +A पिस्टन G05-101-06+A पिस्टन G05-101-08+C पिस्टन G05-101-09+B पिस्टन T05-101-03+A पिस्टन T05-101-40+A पिस्टन T05-101-50+A पिस्टन
   800166025 पिस्टन 800166026 पिस्टन 800166028 पिस्टन पिन 800166325 पिस्टन 800166326 पिस्टन रिंग
   पिस्टन 800 1 171 68 687 800 1 17. 808 parts03 parts039369.1 803190319363636363636363636363636363636686686866866868636363636363636363636363636363686686863636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636386683668466846684668466868646468646686641 × 6.3 803299947 लक सिलिन्डर लक पिस्टन I 803299948 सिलिन्डर पिस्टन II 803299958 स्टीयरिंग बूस्टर सिलिन्डर पिस्टन 803299965 पिस्टन रिंग 803299976 स्टीयरिंग बूस्टर सी
   ८०३२९९९७८ पिस्टन घण्टी ८०३३००३७० पिस्टन सिल ३६०×८.१ ८०३३०४६९५ पिस्टन सिल ३००×८.१ ८०३३०७२८५ पिस्टन सिल ४०×४.२ ८०३३९९६४६ KR65 पोर्ट एस३०० पिस्टन सिल ३६०×४.२ ८०३३९९६४६ पिस्टन सिल
   803497665 पिस्टन 803497666 पिस्टन रड 805105169 पिस्टन 860122964 पिस्टन पिन 860123372 पिस्टन रिंग किट 860135386 पिस्टन 860135386 पिस्टन 8601353886 पिस्टन 8601353886 पिस्टन 8601353888 पिस्टन 8601353888 पिस्टन 8601353888 Piston R5647 Piston
   ईन्जिन पिस्टन रिंगि ings हरू (10,500,5001,5373700, 33737010437573701040400404004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004040040040040040040040400400400400400400404004004004004004004004004004004004040040040040040040040400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400 .0 .0200400400 .0 पिस्टन 860 502 264 860 502 263 860 502 785 पिस्टनको पिस्टनको चर पिस्टन पिन 860 502 827 860 502 898 860 502 860 502 898 860 502 860 860 502 860 चर पिस्टन pi890 pi360 चर

  • Shanghai Diesel Engine 6114 Air compressor D47_000_08+E

   शंघाई डिजेल इन्जिन 6114 एयर कम्प्रेसर D47_000_08+E

   130105202 एयर कम्प्रेसर इनटेक पाइप

   134701665 एयर कम्प्रेसर इनटेक पाइप
   134910241 एयर कम्प्रेसर इनटेक पाइप

   137203955 एयर कम्प्रेसर इनटेक नली
   137800808 एयर कम्प्रेसर इनलेट नली

   137800848 एयर कम्प्रेसर इनलेट पाइप भित्री व्यास Φ25-600
   137801163 एयर कम्प्रेसर इनटेक नली भित्री व्यास φ25-750
   137904118 एयर कम्प्रेसर इनलेट नली भित्री व्यास φ28-1900
   137906262 एयर कम्प्रेसर इनटेक पाइप

   143102120 एयर कम्प्रेसर जडान
   144001974 रबरको नली (एयर कम्प्रेसरबाट हावाको सेवन)

   144003807 हार्ड ट्यूब (एयर कम्प्रेसरबाट हावा सेवन)
   860122094 एयर कम्प्रेसर 860158584 एकल सिलिन्डर एयर कम्प्रेसर

   860315055 एयर कम्प्रेसर 860531857 एयर कम्प्रेसर

   860531867 वाटर-कूल्ड एयर कम्प्रेसर

   860554027 सिलिन्डर भित्ता वाटर-कूल्ड एयर कम्प्रेसर

  • Shanghai diesel engine parts d6114 water pump D20_000_32+B

   सांघाई डिजेल इन्जिन पार्ट्स d6114 पानी पम्प D20_000_32+B

   860501807 इन्जिन पानी पम्प 860502091 इन्जिन पानी पम्प

   860503955 इन्जिन पानी पम्प860515181 इन्जिन पानी पम्प

   860568447 वाटर पम्प भोल्युट 860531866 वाटर पम्प असेंबली

   800171684 पानी पम्प बहु-रिब्ड बेल्ट