• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+८६ १९८५२००८९६५
 • Xuzhou Chufeng

  उत्पादनहरू

  • XCMG accessories XCMG crane accessories Steering shaft 134909451

   XCMG सामान XCMG क्रेन सामान स्टीयरिङ शाफ्ट 134909451

   134909451 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   134910020 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   137202565 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   137500023 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   137600092 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   137800014 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   138000736 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   140600104 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   142101029 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   142200355 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   142501168 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   142701461 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   143700176 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   144501142 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   144600008 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   803083009 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट
   860503813 स्टीयरिङ ड्राइभ शाफ्ट असेंबली

  • XCMG Parts XCMG Crane Parts 804024949 BJ212-2202010 Drive Shaft

   XCMG पार्ट्स XCMG क्रेन पार्ट्स 804024949 BJ212-2202010 ड्राइभ शाफ्ट

   804024949 BJ212-2202010 ट्रान्समिशन शाफ्ट
   L820±20 134910519 XZ25K5D.53V.1 दुई-अक्ष अगाडि ड्राइभ शाफ्ट
   134910518 XZ25K5D.53V ड्राइभ शाफ्ट स्थापना
   134910497 XZ25K5D.59VI.2-4 ड्राइभ शाफ्ट कोष्ठक
   140703303 XDA60_EV.53.1 दोस्रो ड्राइभ शाफ्ट
   140703302 XDA60_EV.53.2 ट्रान्समिशन शाफ्ट
   140703301 XDA60_EV.53 ड्राइभ शाफ्ट स्थापना
   140703300 XDA60_EV.53.3 दोस्रो ड्राइभ शाफ्ट
   140703299 XDA60_EV.53.4 तेस्रो ड्राइभ शाफ्ट
   134910555 XZ25K5D.53VI.1 दुई-एक्सल फ्रन्ट ड्राइभ शाफ्ट

  • XCMG Crane Parts XCMG Parts Axle 110702017

   XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स एक्सल 110702017

   860528731 दायाँ हाफ शाफ्ट 110702026 एक्सल गियर

   116701325 हाफ शाफ्ट 140700005 दोस्रो पुल बायाँ आधा शाफ्ट

   140700006 दोस्रो पुल दायाँ हाफ शाफ्ट 140700097 हाफ शाफ्ट

   140700098 तीन-अक्ष दायाँ आधा शाफ्ट 141902531 तीन पुल बायाँ आधा शाफ्ट

   141902532 तीन पुल दायाँ हाफ शाफ्ट 142003957 हाफ शाफ्ट

   800307456 हाफ शाफ्ट 800369378 दायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली

   800369379 बायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली 806533974 दायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली

   806533975 बायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली 860512500 आधा शाफ्ट

   ८६०५१२५०५ हाफ शाफ्ट ८६०५२१९६३ हाफ शाफ्ट

   860522452 हाफ शाफ्ट 860522455 हाफ शाफ्ट

   ८६०५२२८५८ हाफ शाफ्ट असेंबली ८६०५२२८७१ एक्सल गियर

   860524149 बायाँ हाफ शाफ्ट 860524150 दायाँ हाफ शाफ्ट

   ८६०५२४१७१ हाफ शाफ्ट (बायाँ) ८६०५२४१७४ हाफ शाफ्ट (दायाँ)

   860524350 बायाँ हाफ शाफ्ट 860524351 दायाँ हाफ शाफ्ट

   860524420 हाफ शाफ्ट बायाँ 86052442 आधा

   860524470 आधा शाफ्ट (दायाँ) 86052530 आधा शाफ्ट बायाँ

   860525308 हाफ शाफ्ट दायाँ 860525858 एक्सल शाफ्ट असेंबली

   860528366 बायाँ हाफ शाफ्ट 860528369 दायाँ हाफ शाफ्ट

   860528628 हाफ शाफ्ट 860528630 हाफ शाफ्ट

   ८६०५२८७३१ हाफ शाफ्ट ८६०५२८७३२ हाफ शाफ्ट

   860529142 बायाँ हाफ शाफ्ट 860529144 दायाँ हाफ शाफ्ट

   860531422 बायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली 860531423 दायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली

   ८६०५३२९२३ हाफ शाफ्ट (दायाँ) ८६०५३२९२६ हाफ शाफ्ट (बायाँ)

   860533394 आधा शाफ्ट दायाँ 860533414 दायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली

   860533415 बायाँ हाफ शाफ्ट असेंबली

  • XCMG parts XCMG crane parts Spring Bracket assembly 138000303

   XCMG पार्ट्स XCMG क्रेन पार्ट्स स्प्रिंग कोष्ठक असेंबली 138000303

   138000303 वसन्त कोष्ठक विधानसभा 138700307 वसन्त कोष्ठक विधानसभा

   130100465 माथिल्लो दबाव प्लेट 138701193 कुशन 138701193 कुशन

   ६०५१४१०६ फर्स्ट प्लेट स्प्रिंग असेंबली ८६०५१४१०७ दोस्रो प्लेट स्प्रिंग असेंबली

   860514108 तेस्रो प्लेट स्प्रिंग असेंबली 860514109 चौथो प्लेट स्प्रिंग असेंबली

   860514110 पाँचौं प्लेट स्प्रिंग असेंबली 860501517 केन्द्र बोल्ट

  • China XCMG XCMG Crane Parts XCMG Crane Toolbox125401628

   चीन XCMG XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG क्रेन उपकरणबक्स125401628

    

   125401628 बायाँ रियर XCMG क्रेन टूलबक्स 126100754 दायाँ XCMG क्रेन टूलबक्स

   126100758 बायाँ XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127102334 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127102342 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127102416 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127102417 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127200681 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127200711 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127301092 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127301106 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127401159 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127401215 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127401226 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127401227 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127500488 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127501101 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127601261 ​​XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127601719 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 127704700 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   130103352 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 130303953 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   130305251 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 130306446 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   130700290 XCMG क्रेन टूलबक्स 13080013 उपकरण

   130800417 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 130801443 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   130801444 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 135606186 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   130801459 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 134700806 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   134702294 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 134703371 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   134703858 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 134901170 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   134906064 XCMG क्रेन टूलबक्स 134906403 XCMG क्रेन टूलबक्स कोष्ठक

   134908314 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 134909053 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   134909277 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 134909604 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   134910025 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 134910163 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   135203642 XCMG क्रेन उपकरण बक्स 135203971 XCMG क्रेन उपकरण बक्स

   127704703 XCMG क्रेन उपकरण बक्स स्थापना 130002402 XCMG क्रेन उपकरण बक्स साइनेज

   13000252 XCMG क्रेन टूलबक्स साइनेज 130102751 दायाँ पछाडि XCMG क्रेन उपकरण बक्स

  • XCMG crane accessories Front axle adjustment arm 860523986 Automatic clearance adjustment arm

   XCMG क्रेन सामान अगाडि एक्सल समायोजन हात 860523986 स्वचालित क्लियरेन्स समायोजन हात

   ८६०५२३९८६ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५२४१३४ स्वचालित निकासी समायोजन हात

   860524135 स्वचालित निकासी समायोजन हात 860524432 स्वचालित निकासी समायोजन हात

   860525312 स्वचालित निकासी समायोजन हात 860525463 स्वचालित निकासी समायोजन हात

   ८६०५२८३५५ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५२८३६२ स्वचालित निकासी समायोजन हात

   ८६०५२९१३५ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५२९१३९ स्वचालित निकासी समायोजन हात

   ८६०५२९२७७ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५२९२८१ स्वचालित निकासी समायोजन हात

   ८६०५३२३६४ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५३२९३५ स्वचालित निकासी समायोजन हात

   ८६०५३३१६६ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५३३९१९ स्वचालित निकासी समायोजन हात

   ८६०५३४५१८ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५३६३५० स्वचालित निकासी समायोजन हात

   ८६०५३६३५६ स्वचालित निकासी समायोजन हात ८६०५५३९८८ स्वचालित निकासी समायोजन हात

   860555816 स्वचालित निकासी समायोजन हात 860555819 स्वचालित निकासी समायोजन हात

  • China XCMG XCMG accessories XCMG crane accessories outrigger hydraulic lock803100738

   चीन XCMG XCMG सामान XCMG क्रेन सामान आउटरिगर हाइड्रोलिक लक803100738

   803079994 दुईतर्फी हाइड्रोलिक लक 803081681 एकतर्फी हाइड्रोलिक लक

   803086369 दुईतर्फी हाइड्रोलिक लक 860515171 हाइड्रोलिक लक

   860538240 हाइड्रोलिक लक

  • China XCMG XCMG crane parts XCMG parts steering tank803200006

   चीन XCMG XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स स्टीयरिंग टैंक803200006

   803200006 स्टीयरिङ ट्यांक

   134910246 स्टीयरिङ ट्याङ्कब्रेकेट

   134910313 स्टीयरिङ ट्याङ्कब्रेकेट

   137800148 स्टीयरिङ ट्याङ्कब्रेकेट

   137906366 स्टीयरिङ ट्याङ्कब्रेकेट

   137802735 स्टीयरिङ ट्याङ्कब्रेकेट असेंबली

   137902833 स्टीयरिङ ट्याङ्कब्रेकेट असेंबली

  • China XCMG XCMG Crane Parts XCMG Parts drive shaft 804024949

   चीन XCMG XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स ड्राइव शाफ्ट 804024949

   804024949 BJ212-2202010 ड्राइभ शाफ्टL820±20

   134910519 XZ25K5D.53V.1 दुई-अक्ष अगाडि ड्राइभ शाफ्ट

   134910518 XZ25K5D.53V ड्राइभ शाफ्ट स्थापना

   134910497 XZ25K5D.59VI.2-4 ड्राइभ शाफ्ट कोष्ठक

   140703303 XDA60_EV.53.1 दोस्रो ड्राइभ शाफ्ट

   140703302 XDA60_EV.53.2 गियरबक्स ड्राइभ शाफ्ट

   140703301 XDA60_EV.53 ड्राइभ शाफ्ट स्थापना

   140703300 XDA60_EV.53.3 दोस्रो ड्राइभ शाफ्ट

   140703299 XDA60_EV.53.4 तेस्रो ड्राइभ शाफ्ट

   134910555 XZ25K5D.53VI.1 दुई-अक्ष अगाडि ड्राइभ शाफ्ट

  • XCMG Crane Parts XCMG Parts half axis 860528731

   XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स आधा अक्ष 860528731

   110702026 आधा अक्ष गियर 140700005 दोस्रो पुल बायाँ अक्ष

   140700006 दोस्रो पुल दायाँ हाफ एक्सिस 140700097 हाफ एक्सिस

   140700098 तीन अक्ष दायाँ हाफ अक्ष 141902531 तीन पुल बायाँ अक्ष

   141902532 थ्री ब्रिज दायाँ हाफ एक्सिस 800369378 दायाँ हाफ एक्सिस असेंबली

   800369379 बाँया आधा अक्ष असेंबली 806533974 दायाँ आधा अक्ष असेंबली

   ८०६५३३९७५ बाँया आधा अक्षविधान ८६०५१२५०० आधा अक्ष

   ८६०५१२५०५ आधा अक्ष ८६०५२१९६३ आधा अक्ष

   ८६०५२२४५२ आधा अक्ष ८६०५२२४५५ आधा अक्ष

   860522858 आधा अक्ष असेंबली 860522871 आधा अक्ष गियर

   ८६०५२४१४९ बायाँ आधा अक्ष ८६०५२४१५० दायाँ आधा अक्ष

   ८६०५२४१७१ आधा अक्ष (बायाँ) ८६०५२४१७४ आधा अक्ष (दायाँ)

   ८६०५२४३५० बायाँ आधा अक्ष ८६०५२४३५१ दायाँ आधा अक्ष

   860524420 आधा अक्ष बायाँ 86052442 आधा अक्ष

   860524470 आधा अक्ष (दायाँ) 86052530 आधा अक्ष बायाँ

   ८६०५२५३०८ आधा अक्षराइट ८६०५२५८५८ आधा अक्षविधान

   ८६०५२८३६६ बायाँ आधा अक्ष ८६०५२८३६९ दायाँ आधा अक्ष

   ८६०५२८६२८ आधा अक्ष ८६०५२८६३० आधा अक्ष

   ८६०५२८७३१ आधा अक्ष ८६०५२८७३२ आधा अक्ष

   ८६०५२९१४२ बायाँ आधा अक्ष ८६०५२९१४४ दायाँ आधा अक्ष

   860531422 बाँया आधा अक्ष संयोजन 860531423 दायाँ आधा अक्ष संयोजन

   860532923 आधा अक्ष(दायाँ) 860532926 आधा अक्ष(बायाँ)

   ८६०५३३३९४ आधा धुरी ८६०५३३४१४ दायाँ आधा अक्षविधान

   860533415 बायाँ अक्ष 142003957 आधा अक्ष

   800307456 आधा अक्ष 116701325 आधा अक्ष