• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+८६ १९८५२००८९६५
 • Xuzhou Chufeng

  उत्पादनहरू

  • XCMG original spare parts XCMG crane spare parts thermostat 800166013

   XCMG मूल स्पेयर पार्ट्स XCMG क्रेन स्पेयर पार्ट्स थर्मोस्टेट 800166013

   800166013 थर्मोस्ट्याट

   800166303 थर्मोस्टेट

   800166828 थर्मोस्टेट

   800171680 थर्मोस्टेट

   802151399 थर्मोस्टेट असेंबली

   860501833 इन्जिन थर्मोस्टेट

   860516205 थर्मोस्टेट

   860520179 थर्मोस्ट्याट

   ८६०५२१८७८ थर्मोस्टेट

   ८६०५२२४६८ थर्मोस्टेट

   ८६०५२३६४३ थर्मोस्टेट

   860524519 थर्मोस्ट्याट

   ८६०५२५१५८ थर्मोस्टेट

   ८६०५२८३३६ थर्मोस्टेट

   860530135 थर्मोस्टेट

   860530679 थर्मोस्ट्याट

   860531056 थर्मोस्टेट

   860531108 थर्मोस्टेट

   ८६०५३१८८१ थर्मोस्टेट

   ८६०५४२३५६ थर्मोस्टेट

   860542726 थर्मोस्ट्याट

   860547560 थर्मोस्टेट

   ८६०५६६२२२ थर्मोस्ट्याट

  • Sinotruk XCMG Parts Engine tensioner860534787

   Sinotruk XCMG पार्ट्स इन्जिन tensioner860534787

   ६१५६००६००६९/००४ टेन्सनिङ ह्वील
   ६१५६००६००६९/००४ टेन्सनिङ ह्वील
   VG1034060006/001 तनाव व्हील सीट
   VG1062060011/001 तनाव व्हील असेंबली(E103)
   VG1062060011/001 तनाव व्हील असेंबली(E103)
   VG1062060111/001 तनाव व्हील असेंबली(E103)
   VG1062060112/001 तनाव व्हील असेंबली(E103)
   VG1400060161/001 तनाव व्हील असेंबली(E103)
   VG1400060161/001 तनाव व्हील असेंबली(E103)
   VG1560060069/004 तनाव व्हील असेंबली(0129)

   800166301 टेन्सर 802153036 टेन्सर 860501820 इन्जिन टेन्सनर 860502100 इन्जिन टेन्सनर

   860503968 इन्जिन टेन्सर 860515194 इन्जिन टेन्सर 860515576 टेन्सर 860523657 जेनरेटर टेन्सनर

   860523658 फ्यान टेन्सर 860524535 टेन्सर 860525174 टेन्सनर 860528341 इन्जिन टेन्सनर

   860523657 इन्जिन टेन्सनर 860523658 फ्यान टेन्सर 860524535 इन्जिन टेन्सनर 860525174 इन्जिन टेन्सनर

   860528341 इन्जिन टेन्सर 860530153 इन्जिन टेन्सनर 860530561 इन्जिन टेन्सनर 860531065 इन्जिन टेन्सनर

   860531105 इन्जिन टेन्सर 860534787 इन्जिन टेन्सनर

  • Sinotruk XCMG crane accessories hair car alternator generatorHG1500090093

   Sinotruk XCMG क्रेन सामान हेयर कार अल्टरनेटर जेनरेटरHG1500090093

   030V26101-7029/001 जेनरेटर 28V/70A
   070V26101-7287/001 जेनरेटर 28V/70A
   070V26101-7287/002 जेनरेटर 28V/70A
   080V19101-5294/001 जेनरेटर कोष्ठक
   082V26101-7271/001 जेनरेटर 28V/80A
   082V26101-7272/001 जेनरेटर 28V/150A
   082V26101-7273/001 जेनरेटर 28V/80A
   082V26101-7278/001 जेनरेटर
   202V26101-7271/001 जेनरेटर 28V/80A
   202V26101-7271/002 जेनरेटर 28V/80A
   202V26101-7272/001 जेनरेटर 28V/120A
   202V26101-7281/001 जेनरेटर 28V/110A
   61200090043/001 जेनरेटर 750w
   612600090147/003 जेनरेटर
   AZ1500098058/001 जेनरेटर 1000w
   AZ1500098058/005 जेनरेटर 1000w
   H41518K201099040/001 जेनरेटर 110A
   H46Q203099058/001 जेनरेटर
   H61500095010/001 जेनरेटर 1540W
   H61500098010/001 जेनरेटर 1540W
   H61500098011/001 जेनरेटर 1540W
   H61500098058/001 जेनरेटर 1000w
   H61500099010/001 जेनरेटर 1540W
   H61500099058/001 जेनरेटर 1000W
   H61AG201099058/001 जेनरेटर
   H61K11099040/001 जेनरेटर 4200W
   H61K11099050/001 जेनरेटर 3000W
   H64G200095020/001 जेनरेटर
   H67AQ48099011/001 जेनरेटर
   H68AK32099040A/001 जेनरेटर 3360W
   H68AQ55099002/001 जेनरेटर 2000W
   HG1246090017/001 जेनरेटर (E143)
   HG1500098010/001 जेनरेटर
   HG1500099050/001 जेनरेटर
   HG1500099120/001 जेनरेटर
   HG1500099258/001 जेनरेटर 28V/55A
   HG2600090147/001 जेनरेटर
   VG1246090005/001 जेनरेटर (E162)
   VG1500090019/001 जेनरेटर(1500W)
   VG1560090010/001 जेनरेटर
   X6130G27-3701-001/001 जेनरेटर
   X6130QK6-3701-002A/001 जेनरेटर 1000W
   X6130ZK6-3701-002/002 जेनरेटर

   860501804 हेयर कार अल्टरनेटर जेनरेटर

   860502088 हेयर कार अल्टरनेटर जेनरेटर

   860503952 हेयर कार अल्टरनेटर जेनरेटर

   860515178 हेयर कार अल्टरनेटर जेनरेटर

    

  • XCMG crane parts XCMG parts engine fans

   XCMG क्रेन भागहरू XCMG भाग इन्जिन प्रशंसकहरू

   141902820 फ्यान ट्रान्जिसन फ्ल्यान्ज 142004945 फ्यान माउन्ट 143501265 फ्यान माउन्ट

   143501270 फ्यान कभर 143700196 फ्यान माउन्ट 143754123 फ्यान माउन्ट

   143801716 फ्यान माउन्ट 144002089 फ्यान माउन्ट ब्रैकेट 144002141 फ्यान माउन्ट

   144803749 फ्यान माउन्ट 145000724 फ्यान माउन्ट 145100484 फ्यान माउन्ट 800104197 फ्यान

   800151241 फ्यान 800151245 कूलिङ फ्यान 800151701 फ्यान 800151933

   फ्यान ८००१५३६०६ फ्यान ८००१५४३७८ फ्यान ८००१६१४४१ सिलिकन क्लच फ्यान ८००१६५७३० फ्यान टेप

   800166000 फ्यान ड्राइभ शाफ्ट 800166001 फ्यान बेल्ट 80016628 फ्यान 800166313 फ्यान ड्राइभ शाफ्ट

   800166314 फ्यान बेल्ट 800345392 कूलिंग फ्यान 800345412 फ्यान 800352888 फ्यान 800354695 फ्यान

   ८००३५५५३४ फ्यान ८००३५७९६१ वाटर कूलिङ फ्यान ८००३५७९६२ इन्टरकुलिङ फ्यान

   800358438 सिलिकॉन तेल क्लच फ्यान 800359093 कूलिंग फ्यान 800363276 सिलिकॉन तेल क्लच फ्यान

   800364052 फ्यान 800365126 इन्टरकूलिङ फ्यान 800372788 फ्यान 801100330 कूलिङ फ्यान मार्कर प्लेट

   801100549 कूलिंग फ्यान ड्राइभ मोटर 801900415 फ्यान मार्कर प्लेट 2.8 802152280 फ्यान

   803081193 फ्यान मोटर 803303904 कूलिंग फ्यान ड्राइभ मोटर 803538088 कन्डेन्सिङ फ्यान असेंबली

   ८१९९५३६१६ फ्यान गार्ड मेष ८६०१३६४०८ फ्यान असेंबली ८६०१३६४०९ फ्यान टेप ८६०१४५०७८ फ्यान

  • XCMG Crane Parts XCMG Parts engine belt800154447

   XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स इन्जिन बेल्ट800154447

    

    

   800154447 बेल्ट 800166001 फ्यानबेल्ट 800166002 डायनामोबेल्ट 800166284 बेल्ट

   800166314 फ्यानबेल्ट 800166315 इन्जिन बेल्ट 800166809 बेल्ट 800171665 बेल्ट

   860121875 बेल्ट 860136709 वातानुकूलित कम्प्रेसर बेल्ट 860314339 बेल्ट

   860501473 बेल्ट 860501806 इन्जिन बेल्ट 860502090 इन्जिन बेल्ट 860502251 फ्यानबेल्ट

   860502252 डायनामोबेल्ट 860503135 बेल्ट 860503954 इन्जिन बेल्ट 860515180 इन्जिन बेल्ट

   860515585 बेल्ट 860519709 कम्प्रेसर बेल्ट 860520168 वातानुकूलित कम्प्रेसर बेल्ट

   ८६०५२२४६१ डायनामोबेल्ट ८६०५२२४७३ वातानुकूलित कम्प्रेसर बेल्ट ८६०५२३६३३ डाइनामोबेल्ट

   ८६०५२४५२३ बेल्ट ८६०५२५१६२ बेल्ट ८६०५२८३२८ फ्यानबेल्ट ८६०५२८३२९ डायनामोबेल्ट ८६०५३०१२५ फ्यानबेल्ट

   ८६०५३०१२६ डायनामोबेल्ट ८६०५३०१२७ वातानुकूलित बेल्ट ८६०५३०५४४ बेल्ट ८६०५३०६९६ फ्यानबेल्ट

   ८६०५४२३५१ डायनामोबेल्ट ८६०५४२७२४ फ्यानबेल्ट ८६०५४४८७६ बेल्ट(१०पीके) ८६०५४५९१४ बेल्ट ८६०५४५९१५ बेल्ट

   ८६०५३५०१३ बेल्ट ८६०५३६९८७ फ्यानबेल्ट ८६०५३६९८८ डायनामोबेल्ट ८६०५३८२६८ बेल्ट ८६०५४१६७१ बेल्ट ८६०५४२३५० फ्यानबेल्ट

   860530697 इन्जिन बेल्ट 860531051 बेल्ट 860531091 बेल्ट 860534780 बेल्ट 860534969 वातानुकूलित कम्प्रेसर बेल्ट

    

    

  • China XCMG XCMG Crane Parts XCMG Parts Oil Return Pipe HG1560079361

   चीन XCMG XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स तेल रिटर्न पाइप HG1560079361

   119003248 तेल फिर्ता पाइप 119003315 तेल फिर्ता पाइप 121000281 तेल फिर्ता पाइप

   122402501 तेल फिर्ता पाइप 122700185 तेल फिर्ता पाइप 122706721 तेल फिर्ता पाइप

   122800641 तेल फिर्ता पाइप 125401324 तेल फिर्ता पाइप 126000653 तेल फिर्ता पाइप

   127101972 तेल फिर्ता पाइप 127102544 तेल फिर्ता पाइप 127102827 तेल फिर्ता पाइप

   127103352 तेल फिर्ता पाइप 127103730 तेल फिर्ता पाइप 127103885 तेल फिर्ता पाइपII

   127201472 तेल फिर्ता पाइप 127202376 तेल फिर्ता पाइप 127300157 तेल फिर्ता पाइप

   127301001 तेल फिर्ता पाइप 127301621 तेल फिर्ता पाइप 127400732 तेल फिर्ता पाइप

   127400768 तेल फिर्ता पाइप 127402247 तेल फिर्ता पाइप 127402302 तेल फिर्ता पाइप

   127501411 तेल फिर्ता पाइप 127501563 तेल फिर्ता पाइप 127601069 तेल फिर्ता पाइप

   130104058 तेल फिर्ता पाइप 130104122 तेल फिर्ता पाइप 130104127 तेल फिर्ता पाइप

   134703248 तेल रिटर्न पाइप 134703735 तेल रिटर्न पाइप फ्ल्यान्ज असेंबली

   127602088 तेल रिटर्न पाइपII 127602091 तेल रिटर्न पाइप कोष्ठक 127602170 तेल रिटर्न पाइप

   127700120 तेल रिटर्न पाइप 130102647 तेल रिटर्न पाइप 130103173 तेल रिटर्न पाइप असेंबली

   130105223 तेल फिर्ता पाइप 130303491 तेल रिटर्न पाइप 130304845 तेल रिटर्न पाइप असेंबली

   134702002 तेल रिटर्न पाइप 134702002 तेल रिटर्न पाइप 134702622 तेल रिटर्न पाइप असेंबली

   130104216 तेल रिटर्न पाइप फ्ल्यान्ज असेंबली 130104568 तेल रिटर्न पाइप 130104640 तेल रिटर्न पाइप

   130305408 तेल रिटर्न पाइप 130306459 तेल रिटर्न पाइप फ्ल्यान्ज असेंबली 130701278 तेल रिटर्न पाइप असेंबली

  • China XCMG XCMG Crane Parts XCMG Parts 800166011 Water temperature sensor

   चीन XCMG XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स 800166011 पानी तापमान सेन्सर

    

   800166011 पानीको तापक्रम सेन्सर 800166307 पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   ८००१६६८३२ पानीको तापक्रम सेन्सर ८६०१२३४९६ पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   860502220 पानीको तापक्रम सेन्सर 860505908 पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   860507819 पानीको तापक्रम सेन्सर 860520169 पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   ८६०५२३६४१ पानीको तापक्रम सेन्सर ८६०५२४५२५ पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   ८६०५२५१६४ पानीको तापक्रम सेन्सर ८६०५२८३३४ पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   ८६०५३०१३३ पानीको तापक्रम सेन्सर ८६०५३०६८३ पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   ८६०५३४९६० पानीको तापक्रम सेन्सर ८६०१५८५६४ पानीको तापक्रम सेन्सर

    

   860501831 इन्जिन पानी तापमान सेन्सर

    

  • XCMG Parts XCMG Crane Parts Oil suction filter860529087
  • China XCMG XCMG Crane Parts XCMG PartsComposite Bearings121202600

   चीन XCMG XCMG क्रेन पार्ट्स XCMG पार्ट्स कम्पोजिट बियरिंग्स121202600

   १२१२०२६०० कम्पोजिट बियरिङ φ७५×४-७७ ८००५००००७ कम्पोजिट बियरिङ φ१७५×४-२२४

   800500008 कम्पोजिट बियरिङहरू φ75×4×100 800500014 कम्पोजिट बियरिङहरू φ20×2×20

   800500018 कम्पोजिट बियरिङहरू φ120×4×175 800500021 कम्पोजिट बियरिङहरू φ100×4-140

   800500026 कम्पोजिट बियरिङहरू φ98×4-100 800500028 GS-2 कम्पोजिट बियरिङहरू φ70×4×60

   800500029 GS-2 कम्पोजिट बियरिंग्स φ90×4×60 800500048 कम्पोजिट बियरिंग्स φ60×4×50

   800500049 कम्पोजिट बियरिङहरू φ85×4×108 800500050 कम्पोजिट बियरिङहरू φ170×4×120

   800500051 कम्पोजिट बियरिङहरू φ80×4×40 800500052 कम्पोजिट बियरिङहरू φ80×4×112

   800500163 कम्पोजिट बियरिङहरू φ20×1.5-20 800500165 कम्पोजिट बियरिङहरू φ85×4-80

   800500170 कम्पोजिट बियरिङ φ40×3×28 800500236 कम्पोजिट बियरिङ

   800500245 कम्पोजिट बियरिङहरू φ90×6×61 800500246 कम्पोजिट बियरिङहरू φ36×4×40

   800500324 कम्पोजिट बियरिंग्स 800500325 कम्पोजिट बियरिंग्स φ180×4-268

   800500327 कम्पोजिट बियरिङहरू φ276×4-120 800500328 कम्पोजिट बियरिङहरू φ170×4-190

   800500345 कम्पोजिट बियरिंग्स φ120×4×115 800513263 कम्पोजिट बियरिंग्स φ195×4-185

   800513289 कम्पोजिट बियरिंग्स φ55×2.5×22 800513291 कम्पोजिट बियरिंग्स φ180×4-175

   800513299 कम्पोजिट बियरिंग्स φ180×4-163 800513343 कम्पोजिट बियरिंग्स Φ65×3-68

   800513401 कम्पोजिट बियरिङहरू φ38×3.5-25 800514763 कम्पोजिट बियरिङहरू φ150×4×220

   800514764 कम्पोजिट बियरिङहरू φ110×4×88 800514765 कम्पोजिट बियरिङहरू φ95×4×120

   ८००५१४७६९ कम्पोजिट बियरिङ ८००५१४७७१ कम्पोजिट बियरिङ φ९०×४×८०

   800514800 कम्पोजिट बियरिङहरू φ160×4×170 800514807 कम्पोजिट बियरिङहरू φ80×4×10

   800514828 कम्पोजिट बियरिंग्स φ220×4-300 800514829 कम्पोजिट बियरिंग्स φ210×4-235

   800546518 कम्पोजिट बियरिंग्स φ190×4-288 800551464 कम्पोजिट बियरिंग्स φ210×4-285

   800551685 कम्पोजिट बियरिंग्स Φ120×100-4 800552278 कम्पोजिट बियरिंग्स φ100×4×160

   800552279 कम्पोजिट बियरिङहरू φ70×4×46 800552280 कम्पोजिट बियरिङहरू φ60×4×184

   ८००५५२२८१ कम्पोजिट बियरिङहरू φ70×4×160 800552282 कम्पोजिट बियरिङहरू φ90×4×40

   800552283 कम्पोजिट बियरिंग्स φ90×4×20 800552284 कम्पोजिट बियरिंग्स φ100×4×20

  • China XCMG Release bearing

   चीन XCMG रिलीज असर

   142701851 रिलिज बियरिंग 800341194 रिलीज बियरिंग 800347119 रिलीज बियरिंग

   800358921 रिलिज बियरिंग 800368031 रिलीज बियरिंग 800368058 रिलीज बियरिंग

   800368077 रिलिज बियरिंग 800368121 रिलिज बियरिंग 800368125 रिलीज बियरिंग

   800368128 रिलिज बियरिंग 800368158 रिलिज बियरिंग 800368181 रिलीज बियरिंग

   800368218 रिलिज बियरिंग 800368250 रिलिज बियरिंग 800368279 रिलीज बियरिंग

   800500794 रिलिज बियरिंग 860302573 रिलिज बियरिंग 860501629 रिलीज बियरिंग

   860502386 रिलिज बियरिंग 860530739 रिलिज बियरिंग 860530778 रिलीज बियरिंग

   ८६०५३६८९८ रिलिज बियरिङ ८६०५३६९५१ रिलिज बियरिङ ८६०५३७०६६ रिलिज बियरिङ

   860537093 रिलिज बियरिंग 860541791 रिलीज बियरिंग 860541959 रिलीज बियरिंग

   ८६०५५९६१३ रिलिज बियरिङ ८००३६९४४८ सेल्फ-लुब्रिकेटिङ क्लच रिलिज बियरिङ

   802150733 क्लच रिलीज बियरिंग असेंबली

   860535508 स्व-पङ्क्तिबद्ध क्लच रिलिज असर विधानसभा

  • China XCMG XCMG Crane Parts Solenoid valve coil860536831

   चीन XCMG XCMG क्रेन पार्ट्स Solenoid भल्भ कुंडल860536831

   860502261 सोलेनोइड भल्भ कोइल

   860521822 SB333A0100DWG/13_3 सोलेनोइड भल्भ कुण्डल

   860521849 SB3405-AC00_3 Solenoid भल्भ कुण्डल लक गर्दै

   860521851 SB3405-AC00_5 Solenoid भल्भ कोइल अनलक गर्नुहोस्

   860529055 SB2595-AC00_3 Solenoid भल्भ कुण्डल लक गर्दै

   860529057 SB2595-AC00_5 Solenoid भल्भ कुण्डल अनलक गर्नुहोस्

   860536812 सोलेनोइड भल्भ कोइल

   860536813 Solenoid भल्भ कुंडल

   860536830 Solenoid भल्भ कुंडल

   860536831 सोलेनोइड भल्भ कोइल